Straver Mobility specialist in gelegenheidsvervoer

postmortale zorg

 

Laatste verzorging
De gediplomeerde verzorgers van Straver Mobility verzorgen met zorg en aandacht op vakkundige wijze de laatste verzorging. Het vereist kennis en deskundigheid om een overledene in een zo goed mogelijke conditie te brengen en te houden, zodat nabestaanden waardig afscheid kunnen te nemen.

 

Opbaren
Nabestaanden kunnen er voor kiezen om hun dierbare thuis op te baren of in een uitvaartcentrum. Het opbaren kan op bed of in de kist plaats vinden. Straver Mobility verzorgd het opbaren en kan alle benodigdheden voor het realiseren van een stijlvolle opbaring leveren. Het is van groot belang voor het verwerken van het verdriet van nabestaanden dat zij een goede herinnering hebben aan de wijze van verzorgen en opbaren van hun dierbare.

 

Haar en gelaatsverzorging
Niet alleen het gezicht maar ook de make-up kan belangrijk zijn bij het herkennen van een overleden dierbare; ook de manier waarop het haar is gekapt kan een wezenlijk onderdeel van de rouwverwerking zijn. Straver Mobility biedt ook hierin ook diverse mogelijkheden.

 

Aanwezigheid nabestaande
Verpleging en familie/nabestaanden kunnen bij de verzorging aanwezig zijn en actief meehelpen. De verzorgers van Straver Mobility zijn communicatief vaardig en kunnen de nabestaanden begeleiden bij deze emotionele momenten. Bovendien kunnen zij door hun ervaring goed inschatten of zij de nabestaanden in staat achten om bij de verzorging aanwezig te zijn of actief te helpen. In overleg met de nabestaanden wordt de overledene verzorgd, waarbij zij ook hun eigen bijdrage kunnen leveren.

 

Postmortale zorg in opdracht van zorginstellingen
Wanneer de postmortale zorg plaatsvindt in opdracht van een zorginstelling maakt Straver Mobility onderscheid in noodzakelijke zorg en wenselijke zorg. De noodzakelijke zorg wordt namens en op kosten van de zorginstelling uitgevoerd. De uitgevoerde wenselijke zorg wordt door de zorginstelling aan de nabestaanden in rekening gebracht. In principe wordt de nota gestuurd aan de door de nabestaande ingeschakelde uitvaartverzorger.